Psykologiske ydelser for Myndigheder & Professionelle

Jeg tilbyder en række psykologiske ydelser for myndigheder og professionelle. Dette omfatter blandt andet supervisionsforløb, psykologiske undersøgelser af børn,  forældrekompetenceundersøgelser og samspilsundersøgelser

For dig der slet ikke kan lade være med at blive optaget af familiedannelsesområdet, af børne og familieområdet med alle de facetter, dette fagfelt har.

Mentorforløb & Supervisionsforløb for professionelle

Jeg tilbyder Mentorforløb & Supervisionsforløb for professionelle, der arbejder med Familiedannelsesområdet og Børne- og Familieområdet.

Det gælder alt fra psykologer, læger, sygeplejersker, jordemødre og sundhedsplejersker samt pædagoger og familiebehandlere med interesse for faglig sparring, læring og udvikling.

Der tilbydes individuelle og gruppeforløb. Forløb til monofaglige som tværfaglige professionelle.

Supervision

 • Sundhedsprofessionelle: Fertilitetsklinikker, Svangre- og Fødeafdelinger, Barsels-, Neonatal- og Børneafdelinger.
 • Psykologer med behov for supervision til autorisation eller specialistniveau. Familiedannelse; Graviditet, Fødsel & Spæd- og Småbørns psykiske helbred samt familiers psykiske sundhed og trivsel. Psykologers virke på Børne- & Familieområdet
 • Familiebehandlere på Børne – og Familieinstitutioner
 • Professionelle: Daginstitutions- og Skoleområdet
 • Professionelle: Myndighedsområdet for Børn & Familier
 • Professionelle: Plejefamilieområdet
 • Professionelle: Adoptionsområdet

Mentorforløb

10 timers individuelt forløb med fokus på (re)vitalisering af dit professionelle liv på Familiedannelses-,  Børne- og Familieområdet.

Er du interesseret i Mentor- eller Supervisionsforløb? Så kontakt mig her >

Myndigheder: Psykologiske undersøgelser, spæd og småbarnspsykologiske undersøgelser, forældrekompetenceundersøgelser samt relations og samspilsundersøgelser

Når der er bekymring for et barn, forældre og en familie, er der ofte behov for dybdegående psykologiske undersøgelser af hele den samlede situation for bedre at kunne tilrettelægge intervention for barnet og familien og for at kunne træffe væsentlige afgørelser for barnet og familiens videre trivsel og udvikling, sammen eller hver for sig.

Jeg har indgående og omfattende klinisk erfaring med større og mere komplekse psykologiske undersøgelsesopgaver på børne- og familieområdet og kan tilbyde myndigheder en nærmere samtale herom i specifikke sager. Jeg har gennem de 13 år, jeg har været psykolog, kontinuerligt været beskæftiget med psykologisk testning på børne- og familieområdet.

Jeg modtager selv supervision af specialist- og supervisoruddannede professionelle psykologer på de terapi-, udrednings- og supervisionsforløb, jeg arbejder med.

 • Spæd- og småbarnspsykologiske undersøgelser
 • Børnepsykologiske undersøgelser af større børn
  (kognitivt funktionsniveau, udviklingsniveau, social og emotionel udvikling, sproglig udvikling, tilknytning og samspil)
 • Forældrekompetenceundersøgelser i graviditet, spæd- og småbarnsfamilien
 • Samspilsundersøgelser af forældre-barnrelation

Kurser & Uddannelse til psykologer og sundhedsprofessionelle

Jeg tilbyder følgende uddannelser:

1-årig uddannelse: Familiedannelse & Perinatalt Mentalt Helbred. Uddannelsen gennemført på to hold. 2017-2019

1-årig uddannelse: Tidlig Børneindsats & Samspilsbehandling. Uddannelsen er gennemført af hele personalegruppen på Holmegaardshuset og Bagsværd Observationshjem

1-årig uddannelse: Kompetenceudviklingsforløb for professionelle på fertilitetsområdet med fokus på psykosociale aspekter af ufrivillig barnløshed og familiedannelse; Udvikling af kommunikationsfærdigheder og mestring i praksis

Klik her for at læse mere om de uddannelser og kurser, der er udviklet af Anna-Katherine Højland, som også selv afholder disse.

Hvem kan jeg hjælpe?

Jeg tager imod alle professionelle og myndigheder på det perinatalpsykologiske fagområde (fertilitet / graviditet / fødsel / barsel og spæd og småbarnsområdet) med behov for mentorforløb, supervision, kurser og uddannelser.

Kort sagt, så henvender jeg mig til alle myndigheder, professionelle og samarbejdspartnere.

Kontakt mig her >

Lukket for tilgang af nye klienter