Velkommen

Jeg hedder Anna-Katherine. Gennem 25 år har jeg specialiseret mig i perinatalperioden; perioden hvor vi danner familie, bliver forældre og tager vare på den tidlige start i livet for det ufødte barn og det nyfødte barn, spæd – og småbarnet og den nye familie. Jeg er også specialiseret i perioden, hvor vi ønsker at få barn, blive forældre og danne familie, men er udfordret, også psykologisk, med hensyn til om det bliver muligt.

Jeg er autoriseret klinisk psykolog i Familieprojektet, hvor familiedannelsesområdet og det periantalpsykologiske fagområde er vores fokus. Vi udvikler og tilbyder psykologiske ydelser omkring fertilitetsområdet, vordende og nye spæd- og småbørnsfamilier. Endvidere udvikler vi kurser, supervision og videreuddannelser for professionelle, der er beskæftiget med familiedannelse.
Det er en gave og en livsopgave at få barn og danne familie. Et barn bliver til, en mor bliver til, en far bliver til. En hel familie bliver til. I de tilblivelsesprocesser sker der en uundgåelig, nødvendig og omfattende relationsudvikling, som giver grobund for personlig vækst og tilfredshed. Det kræver vi udvikler os og favner de nye udfordringer roligt, nænsomt og tillidsfuldt for at kunne tage vare på et nyt liv og os selv i helt nye roller, der jo mere eller mindre er i spil hele livet. Nogle gange kan det dog blive så krævende og uoverskueligt, at vi får udfordringer med vores eget fysiske som psykiske helbred, udfordringer med barnet og relationen, at vi har brug for professionel hjælp.
Jeg arbejder med at bidrage til at mennesker kan bevare et godt mentalt helbred og få respektfuld, nænsom og kvalificeret hjælp på højt fagligt niveau, også når der endda er svære udfordringer og belastninger i forbindelse med fertilitet, graviditet, spæd-småbørn, forældreskab og familieliv. I denne periode af livet, har jeg gennem mangeårigt klinisk virke erfaret, at det grundlæggende handler om at kunne udvikle en tilfredshed med lige det vi er, som vi er. At øve sig på at være i stand til at være nænsomt og nærende tilstede for os selv og vores omgivelser. Det kan berige vores liv og familieliv på alle måder. Dette er altid mit fokus, uanset vores egen tilblivelseshistorie, bagage fra egen opvækst og erfaringer med at give og modtage omsorg. Og uanset vores egne erfaringer med at danne relationer.

Jeg er medlem af Jordemoderforeningen og Dansk Psykolog Forening. Jeg har tavshedspligt og arbejder under særlige etiske regler som psykolog. Jeg er gift og er mor til 4 børn.

Psykologiske ydelser

 • For private

  Målgruppen er klienter med ønske om barn/familie, vordende familier, spæd- og småbørnsfamilier.

  Se ydelser
 • For professionelle

  For professionelle tilbyder jeg undervisning, supervision for psykologer og 1-årige uddannelser.

  Se ydelser

For private

Målgruppen er klienter med ønske om barn/familie, vordende familier, spæd- og småbørnsfamilier med behov for psykologisk og forebyggende støtte, udredning og behandling (individuel, par og gruppe). Det er således psykologisk fertilitetsrådgivning, psykologisk fødsels- og forældreforberedelse i graviditeten, spædbarns- og børnepsykologiske undersøgelser, samspilsundersøgelser og forældrekompetenceundersøgelser. Vi udbyder således specialiserede psykologiske ydelser inden for fagområderne Reproductive Counseling, Perinatal Psychology & Perinatal Mental Health, Infant Mental Health, Developmental Psychopathology & Attachment Theory.

PSYKOLOGISK BEHANDLING VED FAMILIEDANNELSE
 • For gravide
 • For sårbare gravide
 • Ved traumatiske fødselsforløb
 • Ved efterfødselsreaktioner
 • Ved stress, angst og depression i perinatalperioden
 • Ved krise, sorg og ifm fertilitetsproblemer, graviditet og spædbarnsdød
 • Samlivsproblemer ifm familieliv
 • PSYKOLOGISK RÅDGIVNING om alternative familiedannelsesmuligheder / adoption
 • SPÆD – OG SMÅBARNSPSYKOLOGISK UNDERSØGELSER
 • SAMSPILSUNDERSØGELSER
 • FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER i graviditets-, spæd – og småbarnsperioden

For professionelle

 • Undervisning

 • Supervision for psykologer; sundhedsprofessionelle og socialfaglige

 • 1-årige uddannelser

Sammen med psykolog Clarissa Corneliussen, har jeg udviklet den 1-årige uddannelse ”Familiedannelse & Perinatalt Mentalt Helbred” for sundhedsprofessionelle, der arbejder med fertilitet, graviditet, spæd – og småbørnsforældre. Jeg har også udviklet og forestår undervisningen på den 1-årige uddannelse ”Tidlig Børneindsats & Samspilsbehandling”, som aktuelt er udbudt på flere døgn- og familieinstitutioner.
Jeg er endvidere, sammen med andre der er specialiserede på fertilitetsområdet, ved at udvikle en ny, psykologisk 1-årig uddannelse for sundhedsprofessionelle, der er ansat på fertilitetsklinikker. Uddannelsen ventes udbudt i 2018.

Priser

For priser vedrørende samspilsundersøgelser, spæd- og småbarnspsykologiske undersøgelser og
forældrekompetenceundersøgelser, kontakt mig venligst. Vi har ikke overenskomst med Sygesikringen.

 • 1.050 kr/t Individuel session
 • 1.500 kr/t Supervision individuelt
 • 1.800 kr/t Supervision i gruppe max 3 pers.
 • 2.000 kr/t Supervision i grupper over 3 pers.

Baggrund

Som uddannet cand.psych. fra Københavns Universitet i 2006, blev jeg autoriseret psykolog af Socialministeriet i 2008 og opnåede godkendelse som specialist i klinisk børnepsykologi i 2015.
Desuden er jeg uddannet jordemoder fra Jordemoderskolen ved Rigshospitalet i 1996. Herefter havde jeg 5 års beskæftigelse som jordemoder på Danmarks største fødested, Hvidovre Hospital. Desuden er jeg uddannet scanningsjordemoder.

I forhold til terapi, har jeg specialiseret mig i at arbejde på et tilknytningsteoretisk og mentaliseringsbaseret grundlag, og er også specialiseret i kognitiv terapi. Jeg uddanner mig endvidere løbende i compassion og self-compassion. Jeg modtager kontinuerligt supervision i mit arbejde. Jeg er gennem mere end 11 år blevet superviseret månedligt af psykolog Margareta Brodén og psykolog Marie Gammeltoft. Jeg har selv været i terapi som led i min uddannelse flerårigt og ved psykolog Anna Lisa Hyltén-Cavallius.

Gennem mine første 10 år som psykolog, har jeg udfoldet min faglighed i Familieambulatoriet ved Hvidovre Hospital og Rigshospitalet. Det er fødeafdelingens specialenhed for sårbare gravide og vordende familier med rusmiddelforbrug. Mit arbejdsområde var psykologiske samtaler med gravide på udviklingspsykologisk og tilknytningsteoretisk grundlag. Jeg foretog børnepsykologisk udredninger/testninger af prænatalt rusmiddeleksponerede spæd-og småbørn. Jeg har indgående erfaring med nyfødte børn med neonatale abstinenser og i abstinensbehandling. Jeg har indgående erfaring med tværfagligt teamarbejde omkring gravide - og spæd/småbørnsfamilier med rusmiddelproblemer. Jeg forestod også en del undervisnings- og formidlingsaktiviteter vedrørende Familieambulatoriets interventionsmodel og metoder. Tidligere har jeg også været kursusleder ved de Adoptionsforberedende kurser, under Familiestyrelsen, Justitsministeriet.

Jeg er blandt andet certificeret i Newborn Behavioral Observations (NBO-metoden) af Kevin Nugent fra Brazelton Institute. Gennem de seneste 5 år har jeg anvendt tid på bestyrelsesarbejde dels i Nordisk Forening for Spædbørns Udvikling (NFSU) samt i Nordic Marcé Society for Perinatal Mental Health.